รับฟรี! มินิ ฮันนี่โทสต์ เพียงซื้อสินค้าครบ 500 บาท

ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม
รับฟรี! มินิ ฮันนี่โทสต์ เพียงซื้อสินค้าครบ 500 บาท (*ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

เฉพาะสาขา คาเฟ่ แคนทารี กาดฝรั่ง

เพียง Add LINE@ รับฟรี Italian Soda 1 แก้ว

1 - 15 July 17
เมื่อมียอดใช้จ่าย ที่ คาเฟ่ แคนทารี ครบทุก 350 บาท (*ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์)

คาเฟ่ แคนทารี ทุกสาขา

Pepperoni Pizza Stick

Special for the month of July (1 - 31 July)
Mozzarella Cheese tucked into a roll of spicy pepperoni, then wrapped in light filo pastry and fried to golden perfection. You can get stuck on our Pepperoni Pizza Sticks

สาขา: บางแสน, กาดฝรั่ง, ปราจีนบุรี และ ระยอง

Tokyo Matcha Cream Toast

1-31 July
Afternoon tea and toast will never be the same! At Café Kantary you can enjoy crunchy toast lathered in cream and green tea sauce. A delicious afternoon snack, Tokyo-style.

สาขา: อยุธยา, บางแสน, เชียงใหม่, กาดฝรั่ง, ภูเก็ต, ปราจีนบุรี, สระบุรี, ศรีราชา และ ระยอง

Friday Special!  BUY 1 GET 1 Free!

16 June to 27 October  Every Friday from 10 a.m. to 2 p.m.
Come for drinks at Café Kantary Saraburi and get a FREE drink of equal or lesser value for every beverage purchased.

เฉพาะสาขา คาเฟ่ แคนทารี สระบุรี

A Tuesday Special! Buy 1 Get 1 Free

1 April - 30 September Every Tuesday from 9 a.m. to 5 p.m.
Come for drinks at Café Kantary and get a FREE drink of equal or lesser value for every beverage purchased.

  • • Limited to 2 free beverages per person
  • • Alcoholic beverages not included
  • • This offer may be discontinued without prior notice
  • เฉพาะสาขา คาเฟ่ แคนทารี บางแสน